Relief distribution to most affected and vulnerable people

कोरोना भाइरस -१९ प्रभावित दलित तथा विपन्नको लागि राहत खाद्यान्न सहयोग कार्यक्रम